Coaching

Coaching is een krachtig instrument in het ontwikkelen van leiderschap in zowel de persoonlijke als ook de werk gerelateerde context. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van begeleiding op maat om het persoonlijke groeiproces in de eigen professionaliteit te bevorderen en/of te versnellen. Als HC Food&Agri werken wij ontwikkelingsgericht. Heb je vragen over hoe coaching jou of jouw organisatie kan helpen groeien, neem vrijblijvend contact met ons op. 

Individuele coaching

Bij individuele coaching richten we ons op het individu en zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Inzicht in je eigen talenten, ambities en rol in de samenleving helpt je om beter tot je recht te komen. Reflectie op de eigen context en het stimuleren van autonomie zorgen voor effectiever en doelmatiger gedrag. Om beter op de individuele context aan te sluiten hebben we diverse vormen van individuele coaching waaronder:

  • Executive coachingvoor directie en toezichthouders. In deze hoedanigheid is een coach vaak een sparringspartner, waarmee nagedacht wordt over zakelijke beslissingen. Bijvoorbeeld als het gaat om strategieontwikkeling, toekomstvisie, bedrijfsvoering of personeelsbeleid.
  • Management coaching: voor leidinggevenden, gericht op het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke talenten en competenties. In deze zoektocht verkrijg je inzicht in jezelf en gaan we aan de slag met de vraag die jij hebt. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. 
  • Career coaching: voor als je ambities en doelstellingen veranderen, je werk niet meer de energie of voldoening geeft die je ervan verwacht, je een volgende stap overweegt of een andere vraag hebt met betrekking tot je loopbaan. Het doel van career coaching is om te ontdekken welke mogelijkheden je hebt en een uitdaging te vinden die past bij jouw persoonlijkheid, professionele achtergrond en passie.

Outplacement coaching

Binnen organisaties vinden er veranderingen en reorganisaties plaats, wat kan betekenen dat een medewerker beter tot zijn recht komt buiten de organisatie. Professionele begeleiding in dit proces getuigd van zorgvuldigheid ten aanzien van de medewerker.  Als organisatie geef je de medewerker met Outplacement Coaching een goede kans op een succesvol vervolg van de carrière. 

In een outplacementtraject besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen: persoonlijke begeleiding en ondersteuning – bijvoorbeeld voor herstel van zelfvertrouwen, een assessment en toelichting hierop en het formuleren van doelstellingen met betrekking tot de carrière.

Team coaching

Naast individuele coaching bieden wij ook de mogelijkheid tot team coaching voor directie- en managementteams. Vragen die kunnen spelen hebben te maken met de ontwikkeling van het team, bijvoorbeeld samenwerking, feedback, besluitvorming, communicatie, doelstellingen en conflicten. 

Binnen Team coaching is een teamanalyse van grote toegevoegde waarde dit geven wij vorm door middel van assessments. Een teamanalyse creërt inzicht in de verschillende individuen binnen het team en het team zelf. Daarnaast maken wij gebruik van verschillende wetenschappelijke theorieën of methodieken, welke afgestemd worden op de vraagstukken en cultuur van de organisatie en het team. 

Wil jij meer weten over coaching voor jezelf of voor jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!