Search

In een organisatie kunnen lege plekken ontstaan, bijvoorbeeld door de behoefte aan uitbreiding na aanhoudende groei of door het vertrek van een manager. Vanwege onze ervaring in en specifieke focus op de food- en agrarische sector beschikken wij over een groot netwerk van professionals en inzicht in de sector. Het is om die reden dat veel werkgevers op dit terrein vertrouwen op de deskundigheid van een specialistisch bureau als HC Food & Agri.

Onze aanpak

Wij zijn actief in een arbeidsmarkt die een toenemende discrepantie laat zien tussen vraag en aanbod. Daarom gaat het bemiddelen van specialisten en executives veel verder dan alleen maar de rol van intermediair tussen vraag en aanbod. Centraal in onze aanpak staat een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid.

Wij voeren een beleid waarin wij op zoek gaan naar de beste kandidaat voor een functie, onafhankelijk van leeftijd, nationaliteit of geslacht. Wij kijken naar de juiste combinatie van persoonlijkheid, professionaliteit (kennis, ervaring en vaardigheden) en passie. Voor een match gaat het namelijk niet enkel om ervaring, maar ook om een juiste culturele klik tussen organisatie en kandidaat. Deze aanpak zorgt – in combinatie met visie, deskundigheid, ervaring en de gehanteerde procedures – voor een hoge klanttevredenheid.

Executive & Specialist Search

In een searchtraject voor een permanente aanstelling hanteren wij de volgende procedure. Vertrouwelijkheid is in onze procedures essentieel, zodat wij een betrouwbare partner zijn voor zowel opdrachtgever als kandidaat. Tijdens dit proces zijn wij de sparring partner van zowel opdrachtgever als kandidaat. Beiden begeleiden wij door middel van het geven van advies en het stellen van uitdagende vragen. Ons streven is een duurzame relatie tussen kandidaat en opdrachtgever en een juiste match op persoonlijk- en organisatieniveau.

Een goede voorbereiding is bepalend voor het succes tijdens en na de procedure. Hierbij zijn wij in onze samenwerking zorgvuldig en staan wij voor heldere en goede communicatie. Wij houden de opdrachtgever nauwkeurig op de hoogte van de ontwikkelingen in elke fase van de procedure.

Search procedure

1. Bedrijfsscan en functieprofiel: Omdat de juiste kandidaat past in de organisatiecultuur en voldoet aan de behoeften van de organisatie, is het belangrijk om een helder beeld te hebben hiervan. Wij gaan met de opdrachtgever in gesprek om de huidige situatie, context, cultuur en behoeften in kaart te brengen. Daarnaast bespreken we ook de functie-eisen en gewenste competenties van de ideale kandidaat. Op basis van deze informatie wordt een functieprofiel opgesteld.

2. Search: Nadat we overeengekomen zijn wat het functieprofiel moet zijn, gaan wij zoeken naar kandidaten. Het profiel wordt onder andere gebruikt voor het zoeken binnen ons warme en koude netwerk, de publicatie op deze website en eventuele andere relevante media en het actief benaderen van kandidaten. Tijdens deze fase gaan wij ook in gesprek met kandidaten, waarbij wij spreken over hun ambities, wensen en verwachtingen. Omdat het in een sfeer van vertrouwelijkheid gebeurt, kunnen kandidaten zichzelf zijn en ook hun twijfels uitspreken of reflecteren.

3. Shortlist en gesprekken opdrachtgever: Na het spreken van kandidaten, presenteren wij de opdrachtgever een shortlist. Omdat wij aandacht besteden aan meer dan enkel een cv, introduceren wij kandidaten waarvoor wij instaan en waarvan wij oprecht geloven dat zij passen bij de organisatie en de functie. Tijdens de gesprekken ondersteunen wij de opdrachtgever en nemen wij – indien nodig – de gehele administratieve procedure op ons.

4. Evaluatie en onboarding: Het proces eindigt niet met het plaatsen van de kandidaat. Wij blijven graag betrokkken bij de onboarding van de kandidaat tijdens de eerste maanden. Daarnaast evalueren wij standaard binnen drie tot zes maanden de procedure en de plaatsing.

Benieuwd naar wat wij voor jou en jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Interim Management

Interim Management heeft grote voordelen voor wat betreft flexibiliteit en beschikbaarheid van kandidaten. Het proces voor het aantrekken van een interim manager wijkt af van de standaardprocedure voor search trajecten. Vaak speelt in dit proces tijdsdruk een grote rol, waardoor de focus zowel op specialisme als een snel en gedegen proces ligt. 

Samen met de opdrachtgever zorgen we voor een grondige en scherpe analyse van de problematiek of uitdaging. Op basis van deze intake stellen wij een opdrachtomschrijving op, welke wij delen binnen ons netwerk. Vervolgens stellen wij één of meerdere kandidaten aan u voor. Wilt u meer weten over onze aanpak voor interim management? Neem contact op.